Khát

0

Thế giới người nghèo luôn mãi khát:
Khát nước
Khát lương thực
Khát bình đẳng và tự do

Thế giới người giàu vẫn không ngừng khát:
Khát quyền lực
Khát lợi nguận
Khát hưởng thụ dưới nhiều hình thức

Nhưng,
Mẫu số chung của những cơn khát
Vẫn là khát Tình Yêu và Hạnh Phúc

Do đó,
Nhân loại vẫn luôn cật vấn Bạn và Tôi
Những kinh nghiệm về Thiên Chúa
Về Mầu Nhiệm Thập Giá
Và Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô

Khát:
Nhìn thấy nơi cuộc sống Bạn và tôi
Sự hiện hình của Thiên Chúa Tình Yêu
Như Đức Giêsu Kitô yêu con người đến chết

Đối diện với Bạn,
Tôi thầm đoán ra cơn khát của Bạn
Cơn khát là nguồn phát sinh ra động lực
Thúc đẩy Bạn ra đi hòa mình vào thế giới
Đan kết với con người như Ngôi Lời Nhập Thể

Phải chăng
Bạn cũng đang khát như Thánh Augustin
Bạn khát vọng Tình Yêu nơi bạn được phát sinh
Một tình yêu đang hiện diện cụ thể
Trong những người nghèo đang cẩn bạn phục vụ

Và Bạn sẽ luôn mãi khát?
Tôi cũng đang khát như Bạn
Khao khát được trở nên một “điểm hẹn”
Nơi Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa
Gặp gỡ khát vọng yêu thương của con người
Nơi tạo nên những mối tương giao
An hòa và hạnh phúc trong phục vụ yêu thương

Hôm nay và còn mãi
Những cơn khát của nhân loại
Những khát vọng của Bạn và của Tôi
Xin được đặt trên Đĩa Thánh
Trong hy Lễ Thánh Thể hằng ngày

Nguyện ước:
Những cơn khát vẫn còn mãi
Để hối thúc Bạn hối thúc tôi
Luôn mãi lên đường
Cùng Đức Giêsu Kitô nhập thể vào thế giới
Loan báo tình thương của Thiên Chúa
Trong sự hiện diện của chính mình
Với những tương quan
Rất “người”
Nhưng cũng rất “ý nghĩa”
Như một chứng nhân đích thực
Về Tình Yêu của Đức Giêsu Kitô.

 
Mong thay

Sr. Therese Nhỏ

Comments are closed.

phone-icon