Suy niệm với Mẹ, ngày 04.9

0

Thứ Năm, ngày 04.09.2014

Tuần 22 Thường niên

Lc 5,1-11

Ông Simôn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả.
Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” (Lc 5,5)

Như Mẹ: Ông Phêrô và các bạn đã vất vả suốt đêm nhưng không được gì, một hoàn cảnh thật đáng thương. Tuy thế ông còn dễ thương hơn nữa khi “vì lời Thầy” mà sẵn sàng thả lưới thêm một lần nữa, dù rất mệt. Thành quả của “lời Thầy” chắc chắn đã đẩy lui những mệt nhọc vất vả suốt đêm qua.

Với Mẹ: Cuộc sống sẽ thêm vất vả khó khăn nếu con quên Chúa. “Vì lời Chúa” lúc đầu xem ra có vẻ khó khăn nhưng thành quả gặt hái được chắc chắn sẽ quý giá hơn nhiều. Xin Chúa giúp con luôn ý thức điều đó để con luôn đặt đời mình dưới sánh sáng soi dẫn của Lời Chúa.

Nhờ Mẹ: “Vì lời Chúa”, Mẹ đã thưa tiếng “xin vâng”. Xin giúp con luôn biết xin vâng như Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.

phone-icon