Suy niệm với Mẹ, ngày 05.9

0

Thứ Sáu, ngày 05.09.2014

Lc 5,33-39

Đức Giê-su kể dụ ngôn này: “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ,
vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ” (Lc 5,16)

Như Mẹ: Các Pharisêu và kinh sư trách các môn đệ của Đức Giêsu luôn ăn với uống. Đức Giêsu cho biết các môn đệ của Người không ăn chay là vì các ông đang sống trong thời ân phúc, thời của “chàng rể”. Đây không phải thời điểm để ăn chay mà là để vui hưởng Nước Thiên Chúa với sự hiện diện của Đức Giêsu.

Với Mẹ: Dụ ngôn Chúa kể nhắc chúng con sống phù hợp với thời điểm hiện tại. Hiện tại của chúng con là đã được tái sinh làm con Chúa trong Phép Rửa. Xin Chúa giúp chúng con sống xứng đáng với thực tại này.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn sống trọn vẹn giây phút hiện tại như Mẹ đã sống.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.

phone-icon