Suy niệm với Mẹ, ngày 23.9

0

Thứ Ba, ngày 23.09.2014

Lễ nhớ Thánh Piô Pietrelcina, Lm

Lc 8,19-21

“Mẹ tôi và anh em tôi,
chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21)

Như Mẹ: Đức Giêsu đến trần gian không chỉ trong một gia đình nhỏ bé tại làng quê Nazarét mà thôi nhưng Người còn có một gia đình lớn hơn, gia đình đức tin. Những ai nghe và đem ra thực hành Lời Chúa đều là thành viên của gia đình Chúa. Gia đình đức tin không phân biệt màu da, sắc tộc, ngôn ngữ, văn hóa, v.v… Gia đình này luôn mở rộng cho tất cả mọi người.

Với Mẹ: Thật hạnh phúc khi con biết mình thuộc về gia đình của Chúa. Một bầu khí thật ấm cúng, gần gũi, thân thương. Giáo Hội không chỉ là một cơ cấu tổ chức nhưng trên hết là một gia đình. Xin cho con luôn hãnh diện về điều đó.

Nhờ Mẹ: Hơn ai hết, Mẹ là người đã lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Mẹ thuộc về gia đình Chúa trên cả hai phương diện. Xin Mẹ cũng hãy là Mẹ của con nữa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.

phone-icon