5 Sự Sáng : Ngắm V

0

NGẮM V :
CHÚA GIÊSU MUỐN Ở LẠI VỚI CHÚNG TA
QUA BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Nhân danh Chúa Giêsu Kitô,
xin ban Thần khí tràn đầy hồn xác chúng con,
giúp chúng con cảm nghiệm Tình Yêu hiến mình của Chúa,
và hạnh phúc được Chúa ở cùng như Mẹ Maria. 

1. Lời Chúa : Lc 22,19-20

2. Suy niệm

“Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy… Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em”.

Chiều Thứ Năm xưa, Chúa Giêsu đã dùng bữa cuối cùng với các môn đệ của Ngài ở trần gian. Ngài biết cuộc sống tại thế của Ngài sắp chấm dứt, bữa Tiệc ly đã kết thúc bữa ăn phần xác, để khai mào cho bữa ăn phần hồn, vĩnh viễn và viên mãn là Máu Thịt của Ngài: Mình Thầy hiến tế vì anh em, máu Thầy đổ ra vì anh em. Đó là bí tích Thánh Thể Chúa Giêsu đã lập để ở cùng nhận loại cho đến tận thế.

Và để bữa tiệc được trọn vẹn, đầy đủ ý nghĩa, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ hai việc quan trọng, để được tham dự tiệc Hằng Sống, đó là yêu thương và phục vụ. Yêu thương và phục vụ cũng chính là làm việc Thầy vừa làm, mà tưởng nhớ đến Thầy, bởi chính Thầy đã sống đến cùng nghĩa cử phục vụ và yêu thương (xx. Ga 13,1-2)

Hôm nay, lời mời gọi đó cũng được gửi đến mỗi người chúng ta. Cùng phục vụ và yêu thương, để Chúa mãi hiện diện, và để mọi người được nhận biết, chúng ta là môn đệ Chúa yêu.

3. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích huyền nhiệm Mình và Máu Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Và Mẹ Maria đã cung kính thờ lạy cùng tin thờ thẳm sâu, bởi chính Mẹ đã từng cưu mang Chúa và đem Chúa vào đời trong phục vụ yêu thương.

Nhờ 10 kinh Mân Côi này, xin Mẹ cầu cùng Chúacho chúng con, biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy Ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Để nhờ nghiệm rõ, cảm sâu hành động yêu thương đến hiến mình của Chúa, chính chúng con cũng biết sống đoàn kết, yêu thương nhau cách chân thành mà không đòi được yêu lại, biết quên mình phục vụ như Chúa, phục vụ không tính toán, phục vụ không điều kiện; để ngay ở đời này, chúng con xứng đáng tham dự bữa tiệc của Chiên Con, bữa tiệc của tình yêu là chính Mình và Máu Thánh Chúa. Amen

Binhsanhdevo,dmth.

Comments are closed.