Năm sự Mừng – Ngắm I

0

NGẮM I : CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI

Nhân danh Chúa Giêsu Kitô,
xin ban Thần khí tràn đầy hồn xác chúng con,
giúp chúng con cảm nghiệm Tình Yêu chiến thắng của Chúa,
và niềm tin kiên vững của Mẹ Maria vào Chúa Phục sinh

1. Lời Chúa : Lc 24,1-6a

2. Suy niệm
“Tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả”.
Mồ trống, xác mất, Người không có ở đây. Đó là những gì họ thấy trước mắt. Nhưng đó cũng chính là sứ điệp Chúa Phục sinh trao gửi, rằng: Người không còn lệ thuộc vào không gian hay thời gian nữa, không ai có thể định vị được Ngài, thấy được Ngài, hay nắm bắt được Ngài, nếu Ngài không cho phép. Người đã hoàn toàn chiến thắng thần chết, đã khải hoàn vinh hiển, và mở ra một cuộc sống mới huy hoàng.
Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Đức Giêsu đã bị khước từ, bị kết án và bị chết treo như một tử tội, nay biểu dương quyền uy như một vị Thiên Chúa. Sự kiện mồ trống thách thức niềm tin của những người xưa, thì việc Chúa Phục sinh cũng thách thức niềm tin của chúng ta hôm nay. Nhưng nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng sẽ được cùng Ngài sống lại vinh quang.

3. Cầu nguyện
Lạy Đấng Phục sinh, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con thấy trước tương lai của chúng con khi Chúa chiến thắng thần chết và khải hoàn vinh hiển. Chúa đã chứng tỏ Chúa chính là Con Thiên Chúa, là Đấng Cha hằng yêu mến, nhờ đó, chúng con hiểu và tin những lời Chúa đã nói, những việc Chúa đã làm vì yêu thương chúng con, và muốn dẫn chúng con vượt qua đau khổ đời này mà hân hoan vào Nhà Cha trên trời.

Nhờ 10 kinh Mân Côi này, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con, đang khi vui mừng vì Chúa đã sống lại, được vững tin vào Lời Chúa như Mẹ xưa, để can đảm chết cho tội và những thói hư tật xấu, những đam mê yếu hèn của phận người, hầu có thể “kiên tâm bền chí, càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của chúng con sẽ không trở nên vô ích”.(1Cr 15,58), và niềm vui phục sinh ở cuối con đường đang chờ đón chúng con. Amen.

Binhsanhdevo,dmth.

 

 

 

Comments are closed.