Năm sự Mừng – Ngắm thứ V

0

NGẮM V : MẸ ĐƯỢC VINH THƯỞNG

Nhân danh Chúa Giêsu Kitô,
xin ban Thần khí tràn đầy hồn xác chúng con,
giúp chúng con cảm nghiệm Tình Yêu cứu độ của Chúa,
hạnh phúc vì thấy trước tương lai của chúng con.

1. Lời Chúa : Lc 11,28-29

2. Suy niệm

 “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa”

Có thể nói, đây là mối phúc thứ 10, ngoài 8 mối phúc của bài giảng trên núi, thêm mối phúc cho những người không thấy mà tin khi Đức Giêsu Phục sinh nói với Thánh Toma. Và phần thưởng của mối phúc này, không chỉ là được an ủi, được no thỏa, được Thiên Chúa xót thương, được gọi là con Thiên Chúa… mà được gọi cách đặc biệt là anh chị em của Chúa, là Mẹ của Chúa (x.Mt 13,50). Vậy nếu đã là mẹ, là anh chị em, nghĩa là những người trong một gia đình, thì tất nhiên sẽ ở cùng nhau, sống chết có nhau, để cùng chung chia vui buồn, lo âu cũng như hy vọng.

Mẹ Maria đã sống trọn vẹn nghĩa tình trong gia đình nhân loại của Chúa. Mẹ đã luôn suy đi nghĩ lại những biến cố Chúa gửi để tìm biết Ý Chúa, đã ghi tạc vào lòng những lời Chúa nói, và từng bước theo Chúa kiên vững sống niềm tin, hết lòng phụng sự và sẻ chia với Chúa trong từng biến cố vui buồn. Để rồi hôm nay, Mẹ được Chúa vinh thưởng về trời, nơi Chúa hiển trị, vì Chúa ở đâu, người phụng sự Chúa cũng được ở đó.

3. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xin cùng Chúa Cha rằng: “Con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với Con”. Và nay, người mẹ mà Chúa Cha đã ban cho Chúa được vinh thưởng bên Chúa, vì Mẹ đã trung thành sống trọn các mối phúc của Chúa, kiên vững cùng Chúa đi hết con đường Ý Cha, và luôn kiên tâm tin vào những gì Cha đã hứa.

Nhờ 10 kinh Mân Côi này, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con, ngay khi còn sống ở đời này, cảm nghiệm được hạnh phúc sống trong gia đình Chúa qua Bí Tích Rửa Tội, để luôn biết lắng nghe, suy niệm và thực hành Lời Chúa, mà tìm ra lẽ sống, hướng đi cho đời mình, trung thành phụng sự Chúa, và ngày sau, tất cả chúng con cũng được cùng Mẹ hưởng phúc vinh quang Nước Trời. Amen.

Binhsanhdevo,dmth.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.