Ngắm V mùa Vui: Tìm Chúa

0

NGẮM V : TÌM CHÚA 

Nhân danh Chúa Giêsu Kitô,
xin ban Thần khí tràn đầy hồn xác chúng con,
dẫn chúng con vào sống trong tình yêu mạc khải của Chúa Giêsu,
và niềm tin kiên vững của Mẹ Maria.

1. Lời Chúa : Lc 2,41 – 45

2. Suy niệm

“… Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm…”.

Để thi hành Luật, gia đình Chúa đã cùng nhau lên Đền Thánh. Nhưng khi lễ xong trở về, Chúa đã ở lại Đền Thánh để chu toàn bổn phận con thảo đối với Cha trên trời, mà Mẹ Maria và cha nuôi Giuse không hay biết, nên đã tất tả ngược xuôi kiếm tìm. Có lẽ, Mẹ Maria đã thấu hiểu thế nào là cuộc sống không có Chúa hiện diện, Mẹ đã cố công tìm lại cho kỳ được. Và chính nơi Đền thờ, Mẹ Maria đã gặp lại Chúa dấu yêu, và cũng là nơi Thiên Chúa tỏ cho biết ý định của Ngài trên từng cuộc đời, để tiếp tục đi vào cuộc sống. Một lần nữa, Mẹ đã xin vâng.

3. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống trọn tình con thảo với Chúa Cha, Chúa đã làm vinh danh Cha qua cách xử sự và trí thông minh Cha ban. Qua đó, Chúa mời gọi chúng con cũng biết nhìn xem cái gì là tốt, cái gì hoàn hảo, cái gì đẹp lòng Chúa hơn hết, để biết chọn lựa mà ưu tiên thực thi trong cuộc sống hằng ngày.

Nhờ 10 kinh Mân côi này, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con biết sống khôn ngoan như Chúa, nhất là khi chúng con phải chọn lựa…và nếu một lúc nào đó, chúng con đi sai đường lệch hướng, thì xin cho chúng con biết can đảm quay trở lại, biết thực sự khao khát và thiết tha tìm kiếm Chúa như Mẹ Maria  đã nêu gương, nhờ đó, chúng con mới có thể hân hoan phụng sự Chúa vì được Chúa luôn đồng hành, che chở và giữ gìn. Amen.

Binhsanhdevo, dmh.

 

 

Comments are closed.