Suy niệm với Mẹ, ngày 02.10

0

Thứ Năm, ngày 02.10.2014 

Các thiên thần hộ thủ – lễ nhớ  

Mt 18,1-5.10

“Các thiên thần của họ ở trên trời” (Mt 18,10)

Như Mẹ: Bài Tin Mừng ghi lại lời giáo huấn của Đức Giêsu về giá trị của những người sống “tinh thần thơ ấu”. Thiên Chúa sẽ gửi các thiên sứ đến chăm sóc và gìn giữ họ. Đó là các thiên thần bản bệnh. Các ngài chăm sóc chúng ta trong mọi hoàn cảnh như người mẹ thương con, như đạo sư dẫn lối đưa đường…

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết năng lắng nghe lời hướng dẫn của các thiên thần bản mệnh để trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng con luôn làm đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con luôn biết năng tưởng nhớ đến các thiên thần bản mệnh để tin tưởng vào sự dẫn dắt, gìn giữ và giúp đỡ của các ngài trên mọi nẻo đường sống chứng nhân giữa đời.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.