Suy niệm với Mẹ, ngày 03.10

0

Thứ Sáu đầu tháng, ngày 03.10.2014

Tuần 26 TN

Lc 10,13-16

“Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin!” (Lc 10,13)

Như Mẹ: Bài Tin Mừng thuật lại lời than trách của Đức Giêsu đối với dân thành Khoradin, Bétsaiđa và Caphácnaum vì sự cứng lòng của họ. Sự cứng lòng của các dân thành cũng chính là thái độ của chúng ta hôm nay một khi chúng ta không sống đúng ơn gọi là con cái Chúa, một khi chúng ta chiều theo sự lôi cuốn của thế gian, xác thịt và ma quỷ…

Với Mẹ: Lạy Chúa, con được gọi làm con Chúa qua Bí tích Rửa Tội nhưng con vẫn luôn chai lỳ, không biến đổi đời sống hầu phù hợp với những ơn lành Chúa tặng ban. Xin Chúa giúp con luôn biết đáp trả tình yêu Chúa bằng thái độ hoán cải, mau mắn trở về với Chúa mỗi khi con sa ngã phạm tội.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria,xin giúp con luôn biết cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa để mau mắn hoán cải trở về mỗi khi con phạm tội lìa xa Ngài.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.