Suy niệm với Mẹ, ngày 04.10

0

 Thứ Bảy đầu tháng, ngày 04.10.2014

Thánh Phanxicô Assisi – lễ nhớ 

Lc 10,17-24

Nhóm bảy mươi hai trở về(Lc 10,17)

Như Mẹ: Sau khi sai mười hai Tông đồ, Đức Giêsu cũng sai bảy mươi hai môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. Điều này cho thấy sứ mạng truyền giáo thuộc về tất cả mọi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Những ai là môn đệ Đức Kitô đều được mời gọi truyền giáo theo bậc sống, khả năng và hoàn cảnh của mỗi người.

Với Mẹ: Lạy Chúa,chúng con đã được diễm phúc đón nhận những mầu nhiệm Nước Trời, những chân lý đức tin, những giáo huấn Tin Mừng. Xin cho chúng con luôn ý thức làm chứng về Chúa và Tin Mừng cho những người chúng con gặp gỡ theo tinh thần và gương mẫu của thánh Phanxicô Assisi.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết tìm kiếm niềm vui đích thật của con cái Chúa là làm cho “danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến…”

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.