Suy niệm với Mẹ, ngày 05.10

0

Ngày 05.10.2014

Chúa Nhật 27 TN

Kính trọng thể MẸ MÂN CÔI

Mt 21,33-43

“Đó chính là công trình của Chúa” (Mt 21,20)

Như Mẹ: Đức Giêsu trong bài Tin Mừng đã phác họa lại toàn bộ lịch sử dân Israel. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã quan phòng can thiệp trong dòng lịch sử nhưng vì thái độ cố chấp, cứng lòng của dân Israel mà “vườn nho của Chúa” sẽ không còn trong tay họ nữa. Lịch sử dân Israel cũng chính là lịch sử cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta không biết quản lý và sinh lợi những ân huệ và khả năng Chúa ban.

Với Mẹ: Lạy Chúa, bổn phận của chúng con là quản lý và sinh lợi các ân huệ Chúa ban. Xin cho chúng con, trong những khó khăn thử thách, luôn kiên nhẫn trong đức tin và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết tiến bước trên con đường nên thánh.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.