Suy niệm với Mẹ, ngày 12.10

0

Ngày 12.10.201

Chúa Nhật 28 TN, Tv 4

Mt 22,1-14

“Tiệc Cưới đã sẵn sàng rồi” (Mt 22,8)

Như Mẹ: Nước Trời được sánh ví như Tiệc Cưới. Khách được ưu tiên mời gọi chính là dân tộc Do Thái. Nhưng họ đã từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa và Người sẽ thay thế họ bằng một Dân Mới. Thật vậy, Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta vào Hội Thánh qua Bí tích Rửa Tội. Đó là một hồng ân, vì thế chúng ta phải thay đổi nếp sống cũ, thói quen xấu để sống đời sống mới theo tinh thần của Đức Giêsu.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa yêu thương mời gọi tất cả mọi người, không loại trừ ai nhưng Chúa tôn trọng sự tự do đáp trả của con người. Xin cho chúng con khi chọn lựa theo Chúa luôn biết trung tín trong sự chọn lựa của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con luôn sống xứng đáng với phẩm giá của Bí tích Rửa Tội là được trở nên con cái Chúa theo tinh thần của thánh Phaolô: “Hãy mặc lấy Chúa Kitô”.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.