Suy niệm với Mẹ, ngày 13.10

0

Thứ Hai, ngày 13.10.2014

Tuần 28 TN

Lc 11,29-32

“Đây thì còn hơn ông Giôna nữa” (Lc 11,32)

Như Mẹ: Qua câu chuyện ngôn sứ Giôna, Đức Giêsu cảnh báo những ai cứng lòng không canh tân và thánh hóa bản thân trước Lời Chúa. Chúng ta đôi khi cũng bị cám dỗ tìm kiếm những “dấu lạ” hơn là tin tưởng, phó thác vào Chúa. Qua bài Tin Mừng, Đức Giêsu cho thấy: “dấu lạ” cao cả nhất chính là mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Người. Đó là “dấu lạ” khiến chúng ta phải thay đổi cuộc sống mỗi ngày.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới tục hóa, một thế giới chỉ muốn đặt niềm tin vào hiệu năng của khoa học. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, đức tin là một hồng ân Chúa ban. Xin cho chúng con luôn biết cảm tạ, tin tưởng và phó thác vào Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết làm chứng cho Chúa không bằng sức mạnh, uy quyền nhưng bằng sự khiêm nhường, phục vụ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.