Suy niệm với Mẹ, ngày 26.10

0

Ngày, 26.10.2014

Chúa Nhật 30 TN, Tv tuần 2

Mt 22,34-40

“Yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,39)

Như Mẹ: Bài Tin Mừng nhắc nhở chúng ta về giá trị đích thật của đời sống Kitô hữu là phải biết chu toàn giới luật “mến Chúa, yêu người.” Đó là hai khía cạnh không thể tách rời trong đời sống người Kitô hữu. Chỉ khi nào chúng ta bắt đầu yêu thương chính mình, chúng ta mới có thể bắt đầu yêu thương tha nhân. Và tình yêu đối với tha nhân là dấu chứng sống động nhất về tình yêu dành cho Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa dạy yêu Chúa hết lòng nhưng dường như chúng con vẫn chưa yêu Chúa cho đủ. Chúa dạy yêu thương tha nhân nhưng dường như chúng con chỉ biết yêu chính mình. Xin cho chúng con luôn biết sám hối, hồi tâm suy nghĩ trước Lời của Ngài.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con đừng tạo khoảng cách giữa điều Chúa dạy và cách con sống.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.