Suy niệm với Mẹ, ngày 27.10

0

Thứ Hai, ngày 27.10.2014

Tuần 30 TN 

Lc 13,10-17

“Bà đã được giải thoát” (Lc 13,12)

Như Mẹ: Đức Giêsu trong bài Tin Mừng giáo huấn chúng ta về ý nghĩa đích thật của lề luật là để phục vụ con người. Luật bác ái phải là luật ưu tiên. Tình yêu đối với Thiên Chúa phải được thể hiện ngang qua tình yêu đối với con người. Vì vậy, người Kitô hữu cần sống tinh thần ngày Chúa Nhật bằng những việc bác ái hơn là gò bó trong những điều cấm kỵ của lề luật.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa chữa bệnh vào ngày sabát, chứng tỏ Ngài muốn dành ưu tiên luật bác ái trên các lề luật khác. Xin cho chúng con biết sống tinh thần của Chúa, luôn biết thực thi bác ái cách vị tha qua việc phục vụ, thăm viếng, an ủi những người gặp khó khăn, đau khổ…

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, tình thương của Chúa luôn đi bước trước, xin Mẹ dạy chúng con luôn biết mau mắn phục vụ cách vô vị lợi tất cả những ai cần đến sự giúp đỡ của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.