Suy niệm với Mẹ, ngày 28.10

0

Thứ Ba, ngày 28.10.2014

Thánh SIMON và thánh GIUĐA, TĐ – lễ kính

Lc 6,12-19

Người chọn mười hai ông và gọi là Tông đồ

Như Mẹ: Bài Tin Mừng trình thuật việc Đức Giêsu chọn mười hai Tông đồ, với những tính cách, khả năng, địa vị khác nhau, làm nền tảng xây dựng Hội Thánh. Thật vậy, Thiên Chúa có thể biến những đức tính, khả năng tự nhiên của mỗi người trở thành dụng cụ đắc lực trong việc xây dựng Hội Thánh trần thế và làm cho Danh Chúa ngày một cả sáng hơn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Hội Thánh Chúa trên trần thế vẫn còn những con cái đầy khác biệt, đối nghịch, yếu đuối trong thân phận con người. Xin Chúa cho chúng con luôn biết liên đới và hiệp nhất trong cùng một Hội Thánh, nhờ đó chúng con luôn vững tin vào sự hiện diện của Chúa trong lịch sử Hội Thánh ở trần gian.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin dạy chúng con biết noi gương hai thánh Tông đồ luôn bền đỗ trong ơn gọi và trung kiên với ân nghĩa Chúa đến cùng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.