Suy niệm với Mẹ, ngày 30.10

0

Thứ Năm, ngày 30.10.2014

Lc 13,31-35

Chúa Giêsu trừ quỷ và chữa lành bệnh tật

Như Mẹ: Khi được báo vua Hêrôđê đang đe dọa, Đức Giêsu vẫn miệt mài trong sứ vụ rao giảng và chữa lành bệnh tật. Qua đó cho thấy, Đức Giêsu đặt thánh ý Chúa Cha trên ý riêng của bản thân Ngài, đặt bổn phận trách nhiệm trên chính mạng sống mình. Đó chính là mẫu gương về tinh thần tông đồ phục vụ cho tất cả những ai muốn trở nên môn đệ của Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã nêu gương cho chúng con về tinh thần tông đồ phục vụ. Xin cho chúng con, dù trong hoàn cảnh nào: khó khăn hay thuận tiện, cũng luôn biết tìm kiếm thánh ý Chúa và chu toàn trách nhiệm được giao phó vì phần rỗi chính mình và tha nhân.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin dạy chúng con mau mắn đáp trả tình thương của Chúa bằng việc từ bỏ lối sống thế gian để sống theo đường lối Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.