Suy niệm với Mẹ, ngày 31.10

0

Thứ Sáu, ngày 31.10.2014

Tuần 30 TN

Lc 14,1-6

Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về”

Như Mẹ: Đức Giêsu chữa lành người bị bệnh phù thủng trong ngày sabát nhằm mặc khải sứ mạng cứu thế của Người, đồng thời bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, nhất là những người bệnh tật. Thật vậy, tình yêu vượt trên những giới hạn của lề luật. Tình yêu thương đích thật dành cho Thiên Chúa chính là biết quảng đại thực thi bác ái đối với tha nhân.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa chữa bệnh trong ngày sabát nhằm bày tỏ cho chúng con thấy rằng, việc tôn thờ đẹp lòng Thiên Chúa hơn cả chính là biết thực thi lòng thương xót đối với tha nhân. Xin cho chúng con luôn biết sống tinh thần giải thoát của lề luật.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết giữ luật “ngày của Chúa” theo tinh thần vị tha, chứ không vì nệ luật mà xa cách tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.