Thiên Chúa ở cùng Mẹ

0

I. LỜI CHÚA: Lc 1,26-38

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! “

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

II. SỐNG LỜI CHÚA

“Kính mừng Maria! Đầy ơn phúc! Đức Chúa Trời ở cùng Bà.”

Mỗi khi đọc kinh Kính Mừng, chúng ta cùng với thiên sứ Gabriel chúc mừng Mẹ là người phụ nữ được chúc phúc trên tất cả mọi người phụ nữ vì Mẹ có Thiên Chúa ở cùng, Chúa Giêsu đã trở nên con của Mẹ. Giờ đây, trong Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta cũng được chúc phúc hơn mọi loài thọ tạo vì chúng ta được tạo dựng để trở nên một với Người và làm chủ muôn loài Chúa đã dựng nên. Với ý nghĩa của Lời Chúa hôm nay, trong tâm tình tôn kính Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cùng chiêm ngắm Mẹ khi được chúc phúc, được Thiên Chúa ở cùng và chúng ta tin rằng chúng ta cũng được hạnh phúc như  Mẹ.

1. Lời chúc phúc giữa những thách đố

Sau giây phút ngỡ ngàng xao xuyến vì chưa hiểu ý nghĩa của lời chào: “Kính mừng Maria! Đầy ơn phúc! Đức Chúa Trời ở cùng Bà”, Mẹ Maria đã được sứ thần giải thích: “Xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít tổ tiên Người. Người sẽ trị vì đến muôn đời và triều đại Người sẽ vô cùng tận.”

Một trinh nữ sẽ thụ thai, nếu chúng ta là người trong cuộc, có lẽ chúng ta thấy lời giải thích càng dẫn chúng ta vào đêm tối của những thách đố mới mà tự thân chúng ta không thể hiểu và cũng không thể thực hiện được. Riêng đối với Mẹ Maria trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ thì việc đó còn đáng sợ biết chừng nào! Làm sao có thể giải thích cho Giuse? Điều gì sẽ xảy ra khi Mẹ phải xét xử theo luật Môisê? Thực sự là một lời chúc phúc với quá nhiều thách đố!

Nhưng sau khi sứ thần trấn an: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.”,  Mẹ Maria đã tin vào quyền năng của Thiên Chúa, phó thác trọn vẹn cho lời hứa ơn cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ đã khiêm tốn đón nhận hạnh phúc trong đức tin: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”  

2. Mẹ có Thiên Chúa ở cùng

Mẹ Maria có Thiên Chúa ở cùng nên ngay giữa những thách đố ở đỉnh cao như thế, Mẹ vẫn luôn bình an và hạnh phúc vì Mẹ đã tin vào lời Chúa. Mẹ thực sự cảm được sự hiện diện của Chúa Giêsu đang ở trong Mẹ, ban sức sống cho Mẹ và luôn yêu thương Mẹ. Vâng, chỉ có sự hiện diện của Chúa Giêsu mới có thể nâng đỡ Mẹ trên bước đường gian khổ trùng điệp từ khi Mẹ cưu mang Chúa cho đến khi Chúa về trời.

Từng ngày trôi qua, từng biến cố xảy đến, Chúa Giêsu ở với Mẹ, dẫn Mẹ bước đi trong hành trình đức tin, vì Chúa muốn sinh ra như một người nghèo nhất trong những người nghèo, chọn nếp sống ẩn dật như người lao động tầm thường và hiện diện như người tôi tớ đau khổ, chịu hiểu lầm, chống đối cho đến chết nhục nhã trên thập giá. Trong tất cả mọi thử thách, Mẹ đều tin nhận Chúa Giêsu con Mẹ là Thiên Chúa; và qua đó, Mẹ đã hiểu được tình yêu vô biên của Thiên Chúa nơi Người. Như thế, Mẹ thật xứng với lời ca tụng của chị họ Elisabeth: “Em thật có phúc vì đã tin …” (Lc 1,45)

3. Chúng ta cũng có Thiên Chúa ở cùng

Chúng ta có bao giờ tưởng tượng ra quang cảnh muôn loài trong vũ trụ đang hòa tấu chúc mừng chúng ta là người có phúc hay không? Chính Chúa Giêsu đã nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56). Như vậy, sự sống, quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa luôn ở trong chúng ta mỗi khi chúng ta dự yến tiệc Thánh Thể – Mình và Máu Chúa Giêsu. Vâng, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đó là sự thật, là đặc ân đã được ban cho chúng ta, nhưng vấn đề là chúng ta có tin vào Lời Chúa như Mẹ Maria hay không?

Thực ra, đứng trước những thách đố đức tin, mẹ Maria cũng bối rối lo sợ, nhưng Mẹ đã kiên quyết tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa, vào sự hiện diện yêu thương của Người. Mẹ đã phó thác ý muốn của Mẹ trong ý muốn của Thiên Chúa nên sợ hãi không bao giờ áp đảo được Mẹ. Trái lại, Thiên Chúa đã xua đuổi sự sợ hãi của Mẹ bằng tình yêu hoàn hảo của Người vì Thiên Chúa là Đấng tốt lành. Vì thế, đứng trước những thách đố trong xã hội hiện đại, chúng ta hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi và mỗi khi đọc kinh Kính Mừng, chúng ta xin Mẹ củng cố niềm tin cho chúng ta, niềm tin có Thiên Chúa ở cùng sẽ ban sự sống, niềm vui và sự bình an cho chúng ta.  

“Kính mừng Maria! Đầy ơn phúc! Đức Chúa Trời ở cùng Bà.”

Sr. Têrêsa Phạm Thị Oanh

Comments are closed.