Suy niệm với Mẹ – ngày 01.11

0

Thứ Bảy, ngày 01.11.2014

CÁC THÁNH NAM NỮ – lễ trọng

Mt 5,1-12a

“Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em
trên trời thật lớn lao” (Mt 5,12a)

Như Mẹ: Mẹ Maria và các thánh là những người đã chọn lựa đi theo con đường bát phúc của Tin Mừng. Họ là những người mang đủ khuôn mặt: nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, khao khát, xót thương, trong sạch, hòa bình, bị bách hại.Hãy ý thức rằng Chúa sẽ chúc phúc và ban phần thưởng cho những ai yêu mến Người.

Với Mẹ: Con đường vinh quang nào chẳng phải bước qua khổ giá. Lạy Chúa, chúng con cũng ước ao sống con đường bát phúc theo chân Chúa, để qua cõi đời này, chúng con được hưởng vinh phúc với Chúa trên Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con biết sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa trong mọi thử thách đau khổ, vì chúng con biết rằng đó là con đường chắc chắn dẫn đưa chúng con về quê Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.