Bước nhảy

0

Mỗi chúng ta đứng trên đôi chân của mình, di chuyển với nó, và điều đặc biệt là nhảy với chính đôi chân bé nhỏ đó. Mỗi bước nhảy là một chuyển động nhịp nhàng và sáng tạo. Mỗi bước nhảy là một nốt nhạc hiện sinh trên đường băng cuộc sống.

Bạn muốn nhảy phải tập, và phải bước những bước thật chuẩn trước đã. Nó có những điệu cơ bản. Bạn nắm bắt những bước cơ bản càng tốt bao nhiêu, bạn sẽ có những bước nhảy thật đẹp bấy nhiêu.

Bạn muốn nhảy tốt, bạn cần có một đường băng riêng cho chính mình. Nhưng trước hết bạn cần bước theo chân người dạy bạn tới khi nào bạn không còn cần nhìn vào đó để bước. Khi ấy bạn hãy bước trên con đường riêng của mình. Nếu bạn cứ hoài theo chân người khác, bạn sẽ không bao giờ nhảy tự tin. Nếu bạn cứ hoài bước ngược chiều người khác, bạn sẽ không nhảy được vì có đụng chạm không làm bạn thoải  mái.

Nhảy là một nghệ thuật. Cuộc sống cũng như bước nhảy. Bạn khi mới lớn cần phải tích luỹ kinh nghiệm của cuộc sống và học cho tốt. Khi đã đủ kinh nghiệm sống, bạn và tôi hãy tạo cho mình một đường băng riêng để  nhảy những vũ điệu của chính mình. Để mỗi chúng ta là mình và trưởng thành trong cuộc sống tươi đẹp này.

Sr. Xuân Hy Vọng

 

Comments are closed.