Con người của Mùa Vọng

0

Gioan Tẩy giả là khuôn mặt tiêu biểu của con người mùa vọng với những đức tính cơ bản nhất của mọi thời đại.

Sứ vụ tư tế của Thánh Gioan: Theo Cựu Ước sứ vụ tư tế theo dòng dõi của Aaron và Levi, ông Dacaria thuộc dòng dõi tư tế Lêvi thuộc tầng lớp Avigia, mẹ là bà Elizabeth thuộc dòng dõi Aaron. Sứ vụ tư tế của Thánh Gioan Tẩy Giả báo trước về sứ vụ Tư Tế đích thực là Chúa Giêsu.

Để thi hành sứ vụ tư tế, Thánh Gioan Tẩy Giả đã tự thánh hóa đời sống mình trong nhiều năm. Ngài sống ẩn mình trong hoang mạc, ăn mặc chay tịnh “rượu lạt rượu nồng đều không uống” (Lc 1, 15), hiến mình như của lễ để trở thành lời loan báo của sứ điệp mùa vọng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” (Mt 3, 2).

Sứ vụ ngôn sứ của Thánh Gioan: Thánh Gioan Tẩy Giả là hình ảnh ngôn sứ Êlia mà dân Do Thái hằng đợi trông: “Này Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi, trước khi Ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng. Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông, kẻo khi Ta đến, Ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt”  (Ml 3, 23 – 24). Lời này cũng ứng nghiệm  với lời sứ thần truyền tin cho ông Dacaria. Thánh Gioan trở thành người ngôn sứ ưu việt, chuẩn bị, dọn đường cho chính Chúa Giêsu đến.

Sứ vụ vương đế của Thánh Gioan: Sứ vụ vương đế chính Chúa Giêsu đến để thực thi là sứ vụ của con người đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ (xem Mt 20, 28). Thánh Gioan Tẩy Giả biết mình chỉ là người phục vụ Thiên Chúa, ý thức vai trò khiêm nhường của mình nên giới thiệu với người khác: “Tôi là tiếng hô trong hoang mạc” (Ga 1, 23), là người dọn đường cho Đấng Đến Sau (Mc 1, 7), là người biết mình cần bé nhỏ lại để Chúa Giêsu lớn lên trong tâm hồn người khác  (Ga 1, 29).

Bài học từ Thánh Gioan Tẩy Giả.

Sứ vụ tư tế. Người Kitô hữu được lãnh nhận từ nơi Chúa Giêsu ba sứ vụ: Tư tế, Ngôn sứ, Vương đế, trong bí tích rửa tội. Là những người tiếp nối sứ mạng của Thánh Gioan Tẩy Giả, giới thiệu và sinh hạ Chúa Giêsu trong tâm hồn người khác. Sứ vụ này đòi hỏi người Kitô hữu theo gương Chúa Giêsu “Con tự hiến thánh con, để họ cũng được hiến thánh” (Ga 17, 19). Và cũng thi hành theo gương Thánh Gioan Tẩy Giả hiến dâng cả cuộc đời để thi hành sứ vụ tư tế, không chỉ vì thuộc dòng dõi Lêvi mà còn là vì Đấng Đến Sau. Người Kitô hữu được gọi là “dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa” (1 Pr 2, 9-10). Thi hành sứ vụ theo gương Thánh Gioan tẩy Giả không đòi hỏi người Kitô hữu vào sống trong hoang mạc như thưở xưa nữa mà đòi hỏi người Kitô sống đời thánh thiện ngay giữa trần gian, người của cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích để cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu.

Sứ vụ ngôn sứ: Là người mang Lời Chúa có nghĩa tích cực là để Lời Chúa trở nên xương thịt ngay trong cuộc đời mình (Ga 1, 14). Cần thiết rất cần thiết để Lời chúa sinh hạ trong tâm hồn, Lời trở nên người phàm không chỉ dừng lại tại Bêlem, mà Lời được sinh hạ và lớn lên trong tâm hồn của người tín hữu. Để cưu mang và sinh hạ Lời, như Thánh Gioan Tẩy Giả là  người sống hết mình cho Lời; dù có thiệt thân, dù chỉ là tiếng hô trong hoang mạc, dù chỉ là thực hiện phép rửa bằng nước; tất cả chỉ có một điều, đó là lót đường cho Đấng Đến Sau. Người Kitô hữu rất dễ rơi vào ngộ nhận, cứ tưởng nhờ mình mà đưa được người anh chị em khác về với Chúa, rồi tác động, gây ảnh hưởng của mình trên những người vừa dẫn dắt vào. Học thái độ khiêm nhường của Thánh Gioan, nhận ra mình cần nhỏ bé để Chúa lớn lên.

Sứ vụ vương đế: Phục vụ trong yêu thương là phục vụ trong thái độ khiêm nhường. Sở dĩ người ta đến hỏi Thánh Gioan Tẩy Giả những câu hỏi cơ bản: “tôi phải làm gì?” (Lc 3, 10) là bởi nhận ra con người phục vụ của thánh nhân. Người phục vụ không tự giới thiệu mình, không nâng mình lên như người ban phát, không làm cho người khác hiểu sai về mình. Người phục vụ trong khiêm tốn, hiền lành và quả quyết trong xác tín, đó là những điểm quan trọng. Để được tháp nhập vào vương quyền của Chúa Giêsu, người Kitô hữu theo gương phục vụ của Thánh Gioan “phục vụ Chúa trong mọi người”.

Là những con người của mùa Vọng, người Kitô hữu cũng gắng theo gương con người mùa vọng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Người thực thi sứ vụ của mình cách tích cực, trở nên chứng nhân, người sinh hạ Chúa, người để Chúa lớn lên trong tâm hồn của anh chị em mình, nhất là những người chưa biết Chúa.

Để nên như thế, xin Chúa dọn lòng chúng con đón Chúa sinh hạ trong tâm hồn để chúng con một phần nào nên dấu chỉ của Chúa nơi trần gian.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Comments are closed.