Sống tín thác vào Chúa

0

I. LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! ” 35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

II. SỐNG LỜI CHÚA

‘Nguyện xin cho ý Chúa được thành sự ’ là thái độ trọng tâm của Mẹ Maria trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay. Để có thể nói lên điều đó, Mẹ Maria đã hoàn toàn tín thác vào lời hứa cứu độ của Thiên Chúa, tín thác vào hành động cứu độ của Thiên Chúa và tín thác vào tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta noi gương Mẹ Maria, đi tìm sự bình an trong việc thực thi ý muốn của Thiên Chúa nơi mọi chi tiết trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

1. Tín thác vào lời hứa cứu độ của Thiên Chúa:

Nếu đặt mình trong khung cảnh Mẹ Maria được thiên thần truyền tin, bạn sẽ có cảm nghĩ gì? Là một thiếu nữ mới lớn nơi một làng quê nghèo lao động, bỗng nhiên nghe một lời chào rất trang trọng từ sứ thần của Chúa: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”, làm sao bạn không khỏi ngạc nhiên bối rối và tự hỏi ý nghĩa của lời chào. Và khi nghe được lời giải thích: “Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su,… Thiên Chúa sẽ ban ngai vàng vua Đavit,…trị vì nhà Gia-cóp…”,  làm sao bạn có thể tin được đó là sự thật vì bạn chưa từng biết đến việc vợ chồng.

Rồi sau khi được sứ thần tiếp tục giải thích:-“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa…vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”, bạn có dám thưa như Mẹ Maria: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”  Thiết nghĩ: chúng ta chỉ có thể trả lời như Mẹ Maria khi chúng ta thực sự chuyên cần học hỏi Thánh Kinh và tin vào lời hứa ơn cứu độ của Thiên Chúa với tổ phụ Abraham và Đavid như Mẹ Maria. Vì tuy còn non trẻ nhưng Mẹ đã tin vào lời hứa của Thiên Chúa rất sâu sắc. Vâng, đối với Mẹ, mối quan tâm duy nhất của Mẹ là ý muốn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện trong dân Người.

2. Tín thác vào hành động cứu độ của Thiên Chúa

Nếu là người trong cuộc, bạn có thể thưa với Thiên Chúa như Mẹ Maria: “Con tín thác vào hành động cứu độ của Thiên Chúa cho dẫu con không thể hiểu: Tại sao Con Thiên Chúa lại sinh ra nơi hang bò lừa? Tại sao khi còn là một hài nhi, Chúa lại bị quân lính của vua Hêrôđê săn lùng hạ sát? Tại sao Chúa lại sống ẩn dật lao động với nghề thợ mộc vất vả?” Đặc biệt, khi đứng dước chân thập giá bạn có dám cùng Mẹ Maria thưa với Chúa Cha: “Con tín thác vào hành động cứu độ của Thiên Chúa, mặc dù con không thể hiểu: tại sao khi đi rao giảng Chúa Giêsu đã làm rất nhiều phép lạ, chữa lành nhiều bệnh nhân, mà Người vẫn bị chống đối cho đến nỗi phải chết trên thập giá?”

Thiết nghĩ, chúng ta chỉ có thể tín thác vào hành động cứu độ của Thiên Chúa như  Mẹ Maria khi chúng ta noi gương Mẹ suy đi gẫm lại trong lòng lời Chúa nói và việc Chúa làm. Quả thực, Mẹ cũng mang thân phận hữu hạn của con người như chúng ta, nhưng Mẹ đã được ánh sáng của lời Chúa ban  sức mạnh của tình yêu, giúp Mẹ tích cực cộng tác vào hành động cứu độ của Thiên Chúa cho dân tộc của Mẹ và cho nhân loại tội lỗi đã được Chúa Giêsu ký thác cho Mẹ.

3. Tín thác vào tình yêu cứu độ của Thiên Chúa

Mẹ Maria đã tín thác vào lời hứa và hành động cứu độ của Thiên Chúa vì Mẹ đã ở trong chương trình tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Mặc dầu không thể hiểu thấu đường lối của Thiên Chúa, nhưng càng tin tưởng, phó thác, Mẹ càng cảm được tình yêu vô biên của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Vâng, vì muốn cứu độ con người Đức Giêsu đã trở nên một người nghèo nhất trong những người nghèo, đã thân quen gần gũi với những người bị bỏ rơi, tội lỗi để phục hồi nhân phẩm cho họ, đã yêu thương tha thứ cho tất cả mọi người cả những người chủ mưu đóng đinh Người trên thập giá. Vâng, Mẹ đã học nơi Chúa Giêsu con Mẹ để không ngừng thưa với Chúa Cha trong mọi nghịch cảnh éo le của cuộc sống: “Lạy Cha, con tín thác vào tình yêu cứu độ của Cha.”

Vì thế, để có thể vượt qua những thách đố khó khăn trong cuộc sống gia đình và xã hội, khi phải sống chung với một người bạn đời quá vô tư chỉ biết hưởng thụ cho bản thân mình, và hầu như không còn giữ đạo, bạn hãy cầu nguyện: “Lạy Chúa, con tín thác vào tình yêu cứu độ của Chúa. Xin hãy dùng con như dụng cụ tình yêu của Chúa.” Khi bạn quá lo âu, buồn chán vì con cái hầu như vượt xa khỏi tầm kiểm soát của bạn giữa xã hội đầy tràn cạm bẫy hiện nay, bạn đừng nản lòng, hãy cầu nguyện: “Lạy Chúa, con tín thác vào tình yêu cứu độ của Chúa” với lòng tin tưởng khiêm tốn và nhẫn nại sống đức tin để làm gương cho chúng.

Lạy Chúa Giêsu, như Mẹ Maria, trong mọi hoàn cảnh, chúng con ý thức Chúa đang mời gọi tham dự vào sứ mạng cứu độ của Chúa, cho dẫu những tình huống đó không phù hợp với ý của chúng con. Xin giúp chúng con biết nhìn tất cả mọi biến cố như ý muốn của Chúa và can đảm tiếp nhận như Mẹ Maria: “Con tín thác vào Chúa, xin Chúa cứ làm cho con như ý Chúa muốn . Amen.” 

Sr. Têrêsa Phạm Thị Oanh

Comments are closed.