Suy niệm với Mẹ – ngày 05.12

0

Thứ Sáu, ngày 05.12.2014

Tuần I MÙA VỌNG

Mt 9,27-31

“Xin thương xót chúng tôi” (Mt 9,27)

Như Mẹ: Hai người mù trong bài Tin Mừng hôm nay tuy đôi mắt thể lí không lành mạnh, nhưng cặp mắt đức tin sáng rõ. Tuyên xưng Đức Giêsu là Con Vua Đavít, điều đó có nghĩa là họ tin vào sứ mệnh thiên sai của Người: Người là Đấng Mêsia đến từ Thiên Chúa. Họ tha thiết khẩn xin Người rủ lòng thương xót, chữa cho lành mạnh. Trước lời kêu xin của họ, Đức Giêsu động lòng trắc ẩn, chữa cho khỏi tật nguyền. 

Với Mẹ: Lạy Chúa là Đấng quyền năng và giàu lòng thương xót, xin hãy cứu chữa chúng con khỏi mọi tật nguyền thể xác cũng như linh hồn. Xin xuống ơn lành, gìn giữ, thánh hóa mọi sự trong ngoài và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria từ ái, chúng con cậy nhờ nơi Mẹ, xin Mẹ hãy đoái thương và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.