Suy niệm với Mẹ – ngày 06.12

0

Thứ Bảy, ngày 06.12.2014

Thánh Nicôla, Tsht

Mt 9,35; 10,1.6-8

“Chạnh lòng thương” (Mt 9,37)

Như Mẹ: Nhìn thấy đám đông bơ vơ như bầy chiên không người chăn dắt, Đức Giêsu chạnh lòng thương. Người không muốn nhân loại phải lầm than vất vưởng. Người rao giảng Tin Mừng và chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền cho dân. Người làm mọi sự để nhân loại được sống, và sống dồi dào, hạnh phúc. Cánh đồng các linh hồn đã chín mà thợ gặt còn ít, Đức Giêsu thổn thức trong lòng. Người dạy các môn đệ phải biết yêu mến các linh hồn và đem họ về với Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa hằng yêu thương và mong muốn cho mọi người được cứu độ. Xin cho chúng con biết nhiệt thành loan báo Tin Mừng, dẫn đưa các linh hồn về với Chúa. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ là sao sáng dẫn dắt các linh hồn về với Chúa. Xin cho chúng con biết học theo gương mẫu của Mẹ, luôn yêu thương và giúp cho anh chị em của mình đến với Chúa.      

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.