Suy niệm với Mẹ, ngày 08.12

0

Thứ Hai, ngày 08.12.2014

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM – lễ trọng 

Lc 1,26-38

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28)

Như Mẹ: Ngay khi gặp Đức Maria trong ngày truyền tin, sứ thần liền chào Mẹ Đấng đầy ân sủng, vì Mẹ được tuyển chọn để cưu mang Con Một Chúa xuống thế làm người. Thiên Chúa ban cho Mẹ không vướng tội tổ tông truyền, giữ gìn Mẹ luôn vẹn sạch, trắng trong. Cung lòng Mẹ trở nên lâu đài xứng hợp đón nhận Đấng Cứu Tinh. Đấy là đặc ân vô cùng lớn lao Chúa ban tặng cho Mẹ, và qua Mẹ ban tặng cho thế gian.

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì yêu thương, Chúa đã ban Con Một xuống thế làm người để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con luôn ghi nhớ và sống sao cho xứng đáng với tình Chúa yêu thương.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con cậy nhờ nơi Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con xa tránh mọi dịp tội, giữ gìn tâm hồn trong sạch để được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.