Suy niệm với Mẹ, ngày 09.12

0

 Thứ Ba, ngày 09.12.2014

CUNG HIẾN VCTĐ SÀI GÒN – lễ kính

Mt 18,12-14

“Tìm con chiên lạc” (Mt 18,12-13)

Như Mẹ: Thực tế mà nói, người chủ chiên có phần liều lĩnh khi bỏ lại chín mươi chín con chiên khác ở trên núi để đi tìm một con chiên lạc. Nhưng, ở đây, dụ ngôn muốn nói đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người và không muốn một ai phải hư mất. Thiên Chúa tìm mọi cách để người tội lỗi có cơ hội sám hối, ăn năn, trở về với Chúa và hưởng ơn cứu độ.   

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã đến trần gian để cứu độ chúng con là kẻ tội lỗi. Xin cho chúng con biết tin vào tình thương của Chúa, từ bỏ tội lỗi, trở về sống bên Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, chúng con là những kẻ khốn cùng chạy đến bên Mẹ, kêu lên Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng con được lòng sám hối, ăn năn để đáng hưởng ơn cứu độ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.