Suy niệm với Mẹ, ngày 11.12

0

Thứ Năm, ngày 11.12.2014

Th. Đamasô I, Giáo hoàng

Mt 11,11-15

“Kẻ nhỏ trong Nước Trời” (Mt 11,11)

Như Mẹ: Đức Giêsu khẳng định: “kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”. Điều đó Đức Giêsu muốn nói đến một giai đoạn mới của lịch sử nhân loại. Thời Cựu Ước đã qua đi, bắt đầu thời Tân Ước – kỷ nguyên ơn cứu độ. Sứ mạng của Gioan Tẩy Giả đã hoàn tất, giờ đây ông lui vào bóng tối. Đức Giêsu đến khai mở Nước Trời trên trần gian. Người chính là Đấng Cứu Độ muôn dân đang ngóng chờ. Vì thế, hạnh phúc biết bao cho những ai được sống trong Vương Quốc của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến và khai mở Nước Trời trên trần gian. Xin cho chúng con được hồng phúc trở thành công dân Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Nữ Vương Thiên Quốc, xin Mẹ dẫn đường chỉ lối cho chúng con về bến quê thiên đường, để cùng với Mẹ chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa muôn đời. Amen.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.