Suy niệm với Mẹ, ngày 15.12

0

 Thứ Hai, ngày 15.12.2014

Tuần 3 MV

Mt 21,23-27

“Không nói cho các người biết” (Mt 21,25)

Như Mẹ: Ông Gioan làm phép rửa kêu gọi dân chúng tỏ lòng sám hối, từ bỏ con đường tội lỗi để được hưởng ơn cứu độ. Nhưng các thượng tế và kỳ mục không nghe theo ông. Họ cũng chẳng tin vào Đức Giêsu, nên đã tìm cách bắt bẻ Người. Đức Giêsu không nói rõ nguồn gốc quyền thế của Người bởi sự cứng lòng, không chịu tin của họ. Ngày nay, nếu chúng ta cũng để lòng mình ra chai đá, không tin vào Chúa, không nghe lời Giáo Hội, chúng ta sẽ không nhận biết thần tính, quyền năng của Đức Giêsu.   

Với Mẹ: Lạy Chúa là Đấng Toàn Năng và quyền phép vô biên, chúng con tin thờ Chúa. Xin tỏ cho chúng con Thần tính vinh hiển của Người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã tin vào Chúa nên được hưởng phúc thiên đàng với Chúa. Xin dẫn chúng con đến chung hưởng vinh phúc với Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.