Suy niệm với Mẹ, ngày 20.12

0

 Thứ Bảy, ngày 20.12.2014 

Lc 1,26-38

”Kính chào Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28)

Như Mẹ: Đức Maria có vai trò quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ được chọn làm Đấng cưu mang xác phàm Ngôi Lời, Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Mẹ đại diện cho toàn thể vũ hoàn cất lên lời xin vâng để thánh ý Chúa được thể hiện. Mẹ là hình ảnh một Hội Thánh không tỳ ố, không vết nhăn, vẹn sạch tinh tuyền, xứng đáng đón rước Chúa ngự vào tâm hồn. Tắt một lời, đúng như sứ thần Gáprien cất tiếng chào Mẹ: “Đấng đầy ân sủng”. Thiên Chúa điểm tô nơi Mẹ muôn vàn ân phúc.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Đức Maria muôn vàn ơn phúc. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa cũng ban cho mỗi người chúng con dạt dào những ân thiêng của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Đấng đầy ân phúc, xin Mẹ đoái thương phù trợ chúng con. Amen.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.