Suy niệm với Mẹ, ngày 26.12

0

Thứ Sáu, ngày 26.12.2014

Thánh STÊPHANÔ, Tử đạo – lễ kính

Mt 10,17-22

“Vì danh Thầy” (Mt 10,22)

Như Mẹ: Hôm qua chúng ta mừng lễ Giáng Sinh, mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu độ nhân loại. Hôm nay chúng ta kính nhớ thánh Stêphanô tử đạo, một chiến sĩ can trường chịu chết vì danh thánh Chúa. Ngày lễ hôm nay nối tiếp với hôm qua thật ý nghĩa: cách thức xứng hợp nhất để đáp trả tình thương Giáng Sinh cứu độ của Thiên Chúa là chúng ta hãy dâng hiến trọn cuộc đời cho Chúa, dám hy sinh cả mạng sống của mình ngõ hầu danh Chúa được cả sáng.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và ban tặng sự sống cho chúng con. Chúng con nguyện dâng trót cả cuộc đời cho Chúa, xin Chúa thương nhận lấy và sử dụng theo thánh ý Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria là gương mẫu sống đời dâng hiến. Xin dạy chúng con sống theo gương của Mẹ: luôn tin cậy, yêu mến, thi hành ý Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.