Suy niệm với Mẹ – ngày 04.03

0

Thứ Tư, ngày 04.02.2015

Mc 6,1-6

“Ngôn sứ có bị rẻ rúng
thì cũng chỉ là ở quê hương mình” (Mc 6,4)

Như Mẹ: Người ta khi thành công thường muốn trở về quê hương để chia sẻ niềm vui với bà con lối xóm, và chắc hẳn thân nhân của họ sẽ lấy làm vinh dự lắm. Ấy vậy mà Chúa Giêsu của chúng ta khi trở về quê hương mình thì lại bị rẻ rúng. Phải chăng vì quá tin vào tài năng của mình và vì mang thành kiến, nên chúng ta cũng hay coi thường rẻ rúng những người tội lỗi và bất hạnh?

Với Mẹ: Lạy Chúa, khi chúng con đã mang một định kiến với bất kì ai thì chúng con thường khinh miệt họ. Chúng con thật khó lòng nhìn thấy điểm tốt nơi họ. Xin cho chúng con biết đối xử nhân ái với những người xung quanh.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn nhìn thấy Chúa nơi anh chị em nghèo khổ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống thường ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon