Đường Thánh giá – Con đường sống Kinh Lạy Cha

0

Làm dấu Thánh Giá- Hát Kinh Chúa Thánh Thần.

Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, Ngài đã sống hết tình con thảo đối với Chúa Cha, nên Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa / mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì / địa vị ngang hàng với Thiên Chúa / nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang / mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống chúng con, sống như chúng con. Vì tình yêu đối với Cha / Chúa đã chọn con đường nghèo khổ nhất, thấp kém nhất / là sinh ra trong chuồng bò. Nơi máng cỏ, Chúa đã sống phó thác hoàn toàn trong tay Chúa Cha. Khi lên 12 tuổi, Chúa cũng đã biết lo việc trong nhà Cha chứ không phải chỉ là đi hành hương như luật dạy. Khởi đầu cuộc sống công khai rao giảng Tin Mừng, Chúa đã bước xuống dòng sông Gio-đan, hoà mình với dòng người tội lỗi, đến xin Gio-an làm phép rửa sám hối. Ngài đã chấp nhận bị coi là người có tội, vì hiệp nhất với nhân loại tội lỗi chúng con. Nơi hoang địa, Chúa cũng đã chia sẻ thân phận bị cám dỗ như chúng con và Ngài đã chiến thắng / để chúng con có thể thắng cám dỗ khi biết dựa vào Ngài. Mọi biến cố trong cuộc đời, Ngài đều cầu nguyện để biết ý Cha / và khi đã biết thì thi hành cho đến cùng.

Ngài đã đưa chúng con vào mối tương quan thân tình với Chúa Cha / bằng cách dạy chúng con cầu nguyện / và sống trong tư cách người con / theo tinh thần của kinh Lạy Cha. Chính Ngài đã sống lời kinh ấy suốt cuộc đời / từ lúc sinh ra cho đến khi chết trên thập giá. Con đường từ Giêrusalem đến Núi sọ / chính là nơi ngài sống kinh Lạy Cha cách triệt để hơn lúc nào hết.

Trong buổi chiều thứ Sáu hôm nay, cộng đoàn chúng con cũng muốn bước theo Chúa trên con đường khổ giá / để chiêm ngắm, và để học với Chúa cách sống kinh Lạy Cha / hầu chúng con biết sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa Cha.

Xin Mẹ Maria đồng hành với chúng con trong giờ suy niệm này / để chúng con cảm thấu, hiểu sâu Chúa Giêsu đã sống tình con thảo với Cha Trên Trời như thế nào / và đã nên một loài người tội lỗi ra sao / nhờ đó chúng con có thể sống như Người đã sống / và ngày càng trở nên con Thiên Chúa hơn và nên anh chị em con cùng một Cha hơn.

(Mời cộng đoàn di chuyển về chặng thứ nhất và quỳ )

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

***

CHẶNG THỨ NHẤT

Chúa Giêsu hoàn toàn phó thác trong tay Chúa Cha

Trong phiên tòa của Phi-la-tô

2Ông Phi-la-tô hỏi Người: “Ông là vua dân Do-thái sao?” Người trả lời: “Đúng như ngài nói đó.” 3Các thượng tế tố cáo Người nhiều tội, 4nên ông Phi-la-tô lại hỏi Người: “Ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội!” 5Nhưng Đức Giê-su không trả lời gì nữa, khiến ông Phi-la-tô phải ngạc nhiên.” (Mc 15, 2-5)

(Thinh lặng trong giây lát.)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ ý định của Giuđa / nhưng Chúa đã không trốn chạy. Chúa có thể xin Cha cấp cho mười hai đạo binh thiên thần để cứu mình / nhưng Chúa đã không làm thế. Và giờ đây đứng trước toà Philatô, Chúa đã phó thác hoàn toàn trong tay Chúa Cha. Chúa đã để Cha thực hiện nơi mình điều Cha muốn.

Chúa đã dạy chúng con: ngày nào có cái khổ của ngày ấy và biết xin Cha lương thực dùng đủ hằng ngày. Xin cho chúng con khi đứng trước những khó khăn, những tình huống xấu, luôn biết phó thác tuyệt đối vào tình thương của Cha / vì tin rằng đến sợi tóc trên đầu chúng con, Cha cũng đếm cả rồi. Amen.

Xướng:  Xin Chúa thương xót chúng con.

Đáp:     Xin Chúa thương xót chúng con.

Xướng:  Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các tín hữu được nghỉ ngơi bình an.

Đáp:     Amen.

Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng – Kinh Sáng Danh

(Di chuyển về chặng  thứ hai và quỳ )

***

CHẶNG THỨ HAI

Chúa Giêsu gánh lấy tội của anh em mình

“Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.” (2Cr 5, 21)

(Thinh lặng trong giây lát.)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bước xuống dòng sông Gio-đan, hoà mình với dòng người tội lỗi, để nên một với chúng con / và để gánh lấy tội của chúng con. Điều mà Adam đã không làm được / sau khi hai ông bà bất tuân lời Thiên Chúa. Giờ đây, tội lỗi của cả nhân loại đang đè nặng trên vai Chúa / trong hình thù của cây thập giá mà Chúa đang vác trên vai.

Lạy Chúa, xin cho chúng con khi phải chịu thiệt thòi vì lỗi lầm của anh chị em gây ra, khi phải đón chịu hậu quả vì hành vi xấu của anh chị em / biết học nơi Chúa tâm tình yêu thương chân thành / và dám nên một với anh chị em mình trong những yếu đuối, bất toàn của kiếp người / để chúng con nên anh chị em trong đại gia đình của Cha. Amen 

***

CHẶNG THỨ BA

Chúa Giêsu sống thân phận yếu đuối của anh chị em mình

“Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chết lành.” (1Pr 2,24)

(Thinh lặng trong giây lát.)

Lạy Chúa Giêsu, khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa đã được Thánh Thần đẩy vào hoang địa / để chịu cám dỗ. Cám dỗ đầu tiên mà ma quỷ đưa ra là muốn Chúa dùng quyền năng của Con Thiên Chúa / để biến đá thành bánh hầu kéo dài sự sống thể lý nơi mình. Nhưng Chúa đã không làm điều đó / bởi tin rằng / sự sống vĩnh cửu không hệ tại ở của ăn vật chất. Chúa đã thắng cám dỗ / vì tin vào Lời Chúa Cha, còn chúng con thì rất dễ dàng sa ngã.

Ngày hôm nay vẫn có biết bao anh chị em chúng con / bỏ Chúa và Lời của Ngài, bỏ lễ ngày Chúa Nhật, mải mê đi kiếm tìm tiền của. Vì thế, Chúa đã ngã và còn tiếp tục ngã / để nâng chúng con dậy sau những lần vấp ngã thảm thương vì thiếu sự phó thác nơi tình thương của Cha. Xin Chúa giúp chúng con biết dựa vào Chúa để thắng các cám dỗ / và sẵn sàng giúp nhau đứng lên sau những lần vấp ngã. Amen.

***

CHẶNG THỨ TƯ

Chúa Giêsu cùng với Mẹ Maria thi hành ý Chúa Cha

“Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà Cha con sao?” (Lc 2, 49)

(Thinh lặng trong giây lát.)

Lạy Chúa Giêsu, khi chỉ mới lên mười hai tuổi, Chúa đã ý thức bổn phận của mình trong nhà Cha là làm cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chính vì muốn làm cho chúng con trở nên con của Cha mà giờ đây Chúa phải chịu bao cực hình và vác thập giá lên nơi hành hình. Gặp Chúa vác thập giá trên đường hành hình hôm nay, Mẹ hiểu hơn ai hết Chúa đang thực thi bổn phận của người Con Một của Cha trên trời và bổn phận của trưởng tử giữa các vong nhân. Bổn phận ấy Mẹ cũng đã và đang cộng tác với Chúa.  

Qua lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa ban ơn trợ lực / để chúng con đủ sức thi hành ý Cha ở dưới đất cũng như trên trời. Amen.         

***

CHẶNG THỨ NĂM

Chúa Giêsu đón nhận sự giúp đỡ của anh chị em mình

“Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em hãy ở lại đây mà tỉnh thức với Thầy.” (Mt 26, 38)

(Thinh lặng trong giây lát.)

Lạy Chúa Giêsu, nơi vườn Dầu, Chúa cần biết bao một ai đó ở bên Chúa, an ủi Chúa khi phải một mình đối diện với sự sợ hãi về con đường thương khó này. Và trên đường hành hình hôm nay, ánh mắt của Chúa cũng dõi nhìn mọi người xung quanh / để mong tìm được một người giúp đỡ khi sức đã kiệt / nhưng dường như chẳng ai dám tự nguyện làm điều đó. Người ta đã bắt một người vừa đi làm ở đồng về vác đỡ vác thập giá cho Chúa. Lúc này, Chúa vẫn đang rất cần những tâm hồn quảng đại để đem Tin Mừng cho mọi người, để nâng đỡ những anh chị em đang đau khổ thể xác lẫn tinh thần.

Xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì chúng con thiếu sự nhạy bén khi anh em cần sự giúp đỡ / mà chúng con vẫn nhắm mắt làm ngơ cũng chỉ vì chúng con chưa nhìn nhận người đó là anh chị em, là chi thể của chúng con. Xin ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại / biết sẵn sàng nâng đỡ anh chị em / và cũng biết đón nhận sự nâng đỡ của anh chị em / để chúng con ngày càng nên một với nhau hơn, nên anh chị em con cùng một Cha. Amen.

***

CHẶNG THỨ SÁU

Chúa Giêsu làm sáng Danh Cha

“Cũng như bao kẻ đã sửng sốt / khi thấy tôi trung của Ta / mặt mày tan nát chẳng ra người, cũng không còn dáng vẻ người ta nữa. Cũng vậy, người sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ, vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại, được hiểu điều nghe nói bao giờ.” (Is 52,14-15)

(Thinh lặng trong giây lát.)

Lạy Chúa Giêsu, với một khuôn mặt đầy máu và bụi đất và tấm thân tàn tạ ấy, khó ai có thể nhận ra Chúa có một Người Cha toàn năng và đầy yêu thương. Nhờ một phụ nữ mà xã hội coi thường / đã can đảm tiến ra giữa đám đông / và lau đi những vết máu cùng những bụi bẩn / để chúng con thấy được khuôn mặt đầy từ bi và hay thương xót của Thiên Chúa ngay trong hoàn cảnh tăm tối nhất. Chúa trở nên như thế cũng chính vì chúng con.

Lạy Chúa, Chúa đã cần đến cử chỉ của một người hèn mọn để làm cho nhiều người thấy được khuôn mặt Con Thiên Chúa nơi mình, xin cho chúng con biết cộng tác với ơn Chúa / để biết không ngừng làm Cho Danh Cha được nhiều người biết đến / ngay chính trong những hoàn cảnh tăm tối nhất của cuộc đời. Amen.

***

CHẶNG THỨ BẢY

Chúa Giêsu đã ngã lần thứ hai vì sự sa ngã của anh chị em mình

“Nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống đi ! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” (Mt 4,6)

(Thinh lặng trong giây lát.)

Lạy Chúa Giêsu, có biết bao người Kitô hữu, biết bao người xưng mình là con Thiên Chúa / nhưng đã gieo mình vào những nếp sống buông thả, buông mình vào những thói hư, tật xấu của thế gian / ỷ nại vào tình Chúa thương mà phạm tội / đi từ hố sâu tội lỗi này đến hố sâu đen tối khác.

Xin vì những đau đớn mà Chúa phải chịu trong lần ngã thứ hai này / cho chúng con nhận ra đâu là cách sống thực sự của người con Chúa, người mà Chúa đã tiền định để được nên nghĩa tử của Chúa Cha / và đồng thừa tự với Chúa. Xin ban cho chúng con sức mạnh / để thắng vượt những cám dỗ / làm chúng con đánh mất địa vị làm con Chúa. Amen.

***

CHẶNG THỨ TÁM

Chúa Giêsu an ủi các chị em

“Cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?” (Lc 23,31)

(Thinh lặng trong giây lát)

Lạy Chúa Giêsu, dù đau đớn tột cùng, dù đang trên đường hành hình, nhưng Chúa đã không quên an ủi các chị em, bởi họ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất trong gia đình / cũng như ngoài xã hội. Ngài đã dạy họ chuẩn bị đón nhận những sự dữ đang ập tới cuộc sống họ / khi mà người ta đang chuẩn bị giết chết Đấng là nguồn sự sống.

Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ, xin cứu chúng con cho khỏi ác thần. Xin cho chúng con biết chăm chỉ cầu nguyện với tinh thần của Chúa / để tiếp lấy sức mạnh của Chúa / hầu thắng mọi sự dữ đang vây bọc chúng con. Amen

***

CHẶNG THỨ CHÍN

Chúa Giêsu làm cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

“Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là sự vâng phục; và khi Người đến mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả những ai tùng phục Người.” (Dt 5,8-9)

(Thinh lặng trong giây lát.)

Lạy Chúa Giêsu, lời hứa được cả các nước thế gian cùng với các vinh hoa lợi lộc / đã không làm Chúa bái lạy ma quỷ. Chúa đã chấp nhận con đường khổ giá mà Chúa Cha muốn / để không chỉ được các nước thế gian mà là được trao toàn quyền trên trời dưới đất / hầu có thể cứu chuộc hết mọi loài thụ tạo như Cha muốn. Còn chúng con chỉ vì một mối lợi rất nhỏ / chúng con đã sẵn sàng bỏ Chúa, sẵn sàng bỏ đi tước vị làm con Chúa của mình, thậm chí đánh mất cả bản chất người nơi chúng con.

Xin vì những đau đớn mà Chúa phải chịu trong lần ngã thứ ba này, giúp chúng con thức tỉnh và biết bắt đầu lại / sau những lần bất trung với Chúa. Xin cho chúng con cảm thấu niềm vui, sự bình an khi sống vâng phục Chúa Cha / để không khó khăn nào có thể cản chúng con thực hiện ý Cha muốn trong cuộc đời chúng con. Amen.

***

CHẶNG THỨ MƯỜI

Chúa Giêsu vượt qua chước cám dỗ   

“Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.” (Ga 15, 3)

(Thinh lặng trong giây lát.)

Lạy Chúa Giêsu, Ađam và Evà đã phải kết lá vả để che thân / sau khi bất tuân lệnh Chúa. Ông bà đã đánh mất cái nhìn trong sáng, đánh mất sự sống cũng như hình ảnh con Thiên Chúa nơi mình / và vì thế họ đã xấu hổ với chính mình, với nhau và ngay cả với Thiên Chúa là Đấng tác tạo nên họ, họ cũng phải chạy trốn. Chính vì con mắt đã bị vẩn đục nên con người rất dễ sa chước cám dỗ. Hôm nay trước một đám người rất đông, đám lính tráng muốn Chúa phải xấu hổ, phải tủi nhục nên đã lột hết áo che thân của Chúa. Chúa chấp nhận mà không hề tỏ thái độ xấu hổ như người ta tưởng vì cái nhìn của Chúa luôn trong sáng. Thân thể ấy do chính Thiên Chúa tác tạo và còn mang hình ảnh của Thiên Chúa nên không có gì phải xấu hổ như trước khi ông bà phạm tội.

Xin tha thứ cho chúng, xin chữa lành con mắt vẩn đục và tăm tối của chúng con để chúng con nhìn ra những chước cám dỗ đang rình rập chung quanh chúng con mà xa tránh. Xin cho chúng con biết ở lại trong Lời của Chúa để tâm hồn chúng con được thanh sạch mà thấy Chúa trong mọi sự và trong mọi loài. Amen.

***

CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT

Chúa Giêsu làm cho nước Cha trị đến

“Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất / nơi chính bản thân Người. Nhờ Người, chúng ta được liên kết trong một Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha.”  (Ep 2,14b.15b.18)

(Thinh lặng trong giây lát.)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ cho chúng con biết Thiên Chúa là ai / khi Ngài chấp nhận để người ta đóng đinh Ngài vào thập giá. Ngài đã cho chúng con thấy một Thiên Chúa Cha toàn năng / dám để cho con của mình chết để đem lại sự sống vĩnh cửu cho toàn thể nhân loại.

Lạy Chúa, Chúa đã bị đóng đinh vào thập giá để chữa lành mọi thương tích trong tâm hồn chúng con do tội lỗi gây ra. Chúa đã lấy yêu thương để xoá bỏ hận thù. Xin cho chúng con để Chúa giải phóng khỏi bóng đêm của tội lỗi, của sự thù ghét / hầu góp phần làm cho Nước Cha trị đến trong môi trường sống của chúng con. Amen.

***

CHẶNG THỨ MƯỜI HAI

Chúa Giêsu tha thứ cho anh chị em mình

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23, 24)

(Thinh lặng trong giây lát.)

Lạy Chúa Giêsu, điều khó khăn nhất đối với chúng con khi sống địa vị làm con Cha / là chúng con rất khó tha thứ cho anh chị em mình. Điều khó khăn nhất đối với chúng con / thì Chúa lại thực hiện cách dễ dàng nhất trong hoàn cảnh bi thương nhất. Bị treo trên thập giá với bao đau đớn tủi nhục, cùng với bao lời chế nhạo / nhưng vẫn xin Chúa Cha tha thứ cho người làm khốn mình. Thật không có bài diễn thuyết nào hùng hồn và sống động / bằng lời xin tha thứ của Chúa trên thập giá lúc này. Chúa đã không lên án họ vì hành vi họ làm / mà còn đứng về phía người tội lỗi; không chỉ tha thứ mà còn bênh vực họ. Chúa đã tha thứ cho họ vì họ lầm / nhưng giả như họ không lầm / thì Chúa vẫn sẵn sàng tha thứ / vì Chúa chính là tình yêu.

Lạy Chúa, biết bao lần chúng con xin Chúa tha thứ cho chúng con / nhưng lại không muốn tha thứ cho anh em mình. Xin ban cho chúng con một trái tim mới, một trái tim biết yêu thương / và sẵn sàng tha thứ như Chúa / để chúng con có thể sống đúng với bản chất tình yêu mà Chúa đặt để nơi chúng con. Amen.

***

CHẶNG THỨ MƯỜI BA

Chúa Giêsu vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời

“Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính tôi trung của Ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính / và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.” (Is 52,11b)

(Thinh lặng trong giây lát.)

Lạy Chúa, khi Chúa trút hơi thở cuối cùng / cũng chính là lúc đi đến điểm tận cùng kiếp người của chúng con. Chúa đã chết để tiêu diệt sự dữ nặng nề nhất đối với con người, sự dữ mà vì bất tuân ông bà nguyên tổ đã gây ra. 

Chiêm ngắm Chúa được tháo khỏi thập giá, xin cho chúng con được hưởng nhờ những hồng ân mà cái chết của Chúa đem lại. Xin cứu chúng con cho khỏi những sự dữ chốn trần ai. Amen.

***

CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN

 Chúa Giêsu phó thác hoàn toàn trong tay Cha

“Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.” (Lc 23, 46)

(Thinh lặng trong giây lát.)

Lạy Chúa, khi sinh ra Chúa chẳng có chỗ dung thân như bao người bình thường / và giờ đây khi tắt thở, ngôi mộ để an táng cũng là nhờ của người khác. Con Thiên Chúa đã từng làm cho ma quỷ phải kinh khiếp, đã từng làm cho kẻ chết chôn trong mồ được sống lại, thế mà nay chính Ngài cũng phải yên giấc trong lòng đất. Mạng sống của Chúa, Chúa có quyền hy sinh mà cũng có quyền lấy lại như Chúa đã nói với người Do-thái. Nhưng Chúa đã phó thác cách triệt để nơi Cha / và để Cha định liệu mọi việc. Chúa đã chấp nhận phải chết / và được mai táng trong mồ để thực hiện ý định của Chúa Cha / là cứu độ hết mọi người / kể cả những người đang yên giấc ngàn thu.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã cho con một mẫu gương tuyệt vời về lòng tín thác. Xin gia tăng lòng cậy trông nơi Chúa trong tâm hồn chúng con / để chúng con ngày càng tin tưởng vào tình thương của Chúa, tín thác nơi Chúa sự sống và cả sự chết của mình và của gia đình mình. Amen. 

KẾT

Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết rằng chẳng có con đường nào khác dẫn đưa chúng con đến với Cha và được làm con Cha ngoài Chúa. Chúa đã sống trọn kiếp người như chúng con / và Chúa cũng sống trọn tình con thảo với Chúa Cha. Chúa đã dạy cho chúng con biết / chúng con có một người Cha toàn năng, và ý của Cha là dẫn đưa chúng con đến bến bờ hạnh phúc thật. Chúa dạy chúng con cầu nguyện / và cách sống làm con của Cha. Chúng con tạ ơn Chúa thật nhiều.

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con muốn yêu mến Chúa. Chúa biết chúng con muốn theo Chúa và muốn sống như Chúa / nhưng có biết bao gánh nặng của tội lỗi, của ích kỷ, của hận thù cứ kéo ghì chúng con lại / làm chúng con không đủ sức để cất bước. Sau khi chiêm ngắm Chúa sống tình con thảo với Cha và nên một với anh chị em trên đường khổ giá / xin cho chúng con được tiếp thêm sức mạnh / để chúng con có thể sống trọn lời kinh Chúa dạy / trên hành trình theo Chúa / nhờ đó chúng con ngày càng trở nên con của Cha trên trời, nên thành viên trong gia đình Thiên Chúa và nên anh chị em với tất cả mọi người. Amen.

Đọc 3 Kinh Lạy Cha.

 

Comments are closed.