Suy niệm với Mẹ, ngày 04.03

0

Thứ Tư, ngày 04.03.2015

Thánh Casimirô,  Lm

Mt 20,17-28

“Này chúng ta lên Giêrusalem” (Mt 20,18)

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu lên Giêrusalem là để chịu khổ nạn. Dẫu biết vậy, nhưng Chúa Giêsu vẫn nhất quyết lên, vì đó là con đường mà Chúa Cha muốn Người đi để mang lại ơn cứu độ cho con người. Mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi đi theo Chúa Giêsu trên con đường đó.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con: “Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”. Chúng con nhiều lúc không dám lên đường cùng Chúa, vì sợ đau khổ. Nhiều thứ cám dỗ cứ ngăn cản bước đi theo Chúa của chúng con. Xin cho chúng con can đảm đi theo Chúa đến cùng.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ đã trung kiên theo Chúa cho đến cùng, lên tận đồi Canvê, xin đồng hành cùng chúng con trên hành trình theo Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.