Suy niệm với Mẹ, ngày 05.03

0

 Thứ Năm, ngày 05.03.2015 

 Lc 16,19-31

“Lạy tổ phụ Ápraham, xin thương xót con” (Lc 16,20).

Như Mẹ: Dụ ngôn ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khổ dạy chúng ta một bài học về tình tương thân tương ái. Chúng ta đối xử với anh chị em đồng loại mình như thế nào, thì chúng ta cũng sẽ được đối xử như thế. Ai thương xót người thì sẽ được Chúa xót thương.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu khả ái của chúng con, Chúa là Đấng giàu sang, nhưng đã chấp nhận làm người trong cảnh nghèo, để làm cho chúng con nên giàu có, xin cho mỗi người chúng con biết mở lòng chia sẻ tình thương cho những anh chị em đang sống trong cảnh thiếu thốn, nhất là thiếu tình thương.

Nhờ Mẹ: Mẹ hoàn toàn sống phó thác cho tình thương bao la của Chúa, xin Mẹ cũng làm cho chúng con biết sống như Mẹ đã sống.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.