Suy niệm với Mẹ, ngày 21.03

0

Thứ Bảy, ngày 21.03.2015

Ga 7,40-53

“Ông này là Đấng Kitô” (Ga 7,40)

Như Mẹ: Tin Mừng cho ta thấy rằng dân chúng lúng túng khi tranh luận về nguồn gốc của Chúa Giêsu. Không ai hiểu được mầu nhiệm của Thiên Chúa. Người Pharisêu luôn cho mình là người thông thái, nên sự xuất hiện của Chúa Giêsu luôn là điều gai mắt đối với họ. Họ không thèm đón nhận Tin Mừng về tình yêu cứu độ mà Chúa Giêsu rao giảng.

Với Mẹ: Người môn đệ phải nhận ra Đức Kitô là Đấng Cứu Độ của mình. Xin cho con luôn biết lắng nghe Chúa nói trong lòng con qua đời sống, qua các biến cố để con hiểu biết Chúa nhiều hơn, và khi hiểu biết thì xin cho con yêu mến Chúa nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn tin tưởng vào Chúa. Mẹ tuy là mẹ của Chúa Giêsu, nhưng Mẹ luôn cần đến lòng thương xót của Chúa. Xin cho con biết chạy đến với lòng thương xót của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.