Suy niệm với Mẹ, ngày 29.03

0

Ngày 29.03.2015

Chúa Nhật Lễ Lá

Tưởng niệm cuộc thương khó

Mc 14,1 – 15,47

“Thầy bảo thật anh em,
có người trong anh em sẽ nộp Thầy, mà lại là người đang cùng ăn với Thầy” (Mc 14,18).

Như Mẹ: Vì lợi lộc vật chất, nhiều khi con người ta dám phản bội cả những người thân yêu nhất của mình. Chúa Giêsu đã thấy trước rằng một người môn đệ đang cùng ăn với mình sẽ phản bội mình. Chúng ta khó đo lòng dạ của con người, nhưng Chúa thì biết rõ mồn một.

Với Mẹ: Vì lợi ích kinh tế, nhiều lúc con người ta sát phạt lẫn nhau một cách tàn nhẫn, như có câu: “thương trường là chiến trường”. Lạy Chúa, Chúa biết rõ lòng dạ của chúng con. Xin Chúa biến đổi chúng con để chúng con luôn biết trung thành với Chúa, và biết tôn trọng nhau trong chân lý và tình yêu.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn sống trung thành với Chúa, xin cho chúng con luôn sống chân thành.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.