Suy niệm với Mẹ, ngày 30.03

0

Thứ Hai, ngày 30.03.2015

Tuần thánh

Ga 12,1-12

“Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm” (Ga 12,3).

Như Mẹ: Cô Maria đã lấy dầu thơm mà xức chân Chúa Giêsu rồi lấy tóc mình mà lau chân Chúa, đó là một nghĩa cử đẹp. Mỗi người Kitô hữu được mời gọi theo gương của cô Maria làm đẹp lòng Chúa Giêsu bằng chính dầu thơm nhân đức và bằng sự phục vụ khiêm nhường trong cuộc sống hằng ngày.

Với Mẹ: Chúa Giêsu ơi, Chúa thật đáng để người ta yêu mến và thờ phượng. Nhưng nhiều khi, chúng con lại lơ là với Chúa quá. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con tìm mọi cách làm đẹp lòng Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn đẹp lòng Chúa. Mẹ không ngừng ca khen Chúa với cả tấm lòng. Xin Mẹ dạy chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.