Suy niệm với Mẹ, ngày 31.03

0

Thứ Ba, ngày 31.03.2015

Tuần thánh

Ga 13,21-33.36-38

“Mọi người sẽ nhận biết anh em
là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em
có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).

Như Mẹ: Con người ngày nay cần chứng nhân hơn thầy dạy. Người Việt có câu: “Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ”. Gương sống yêu thương là một lời chứng hùng hồn nhất, cứ dấu này mà người ta nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu: yêu thương nhau. Ở đâu có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.

Với Mẹ: Tình yêu là sức mạnh cho con người vươn tới. Xin tình yêu của Chúa phủ kín tâm hồn chúng con, để chúng con thực sự sống trong tình yêu: yêu Chúa và thương người.

Nhờ Mẹ: Mẹ sống trọn vẹn tình yêu: Yêu Chúa hết lòng và yêu con người hết mình. Xin Mẹ dạy chúng con trở nên môn đệ đích thực của Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.