Lối quê

0

Muốn về thăm lại lối quê xưa,
Nơi Hội dòng khai sinh tại đó.
Biết bây giờ có còn chăng xóm nhỏ?
Nẻo đường nào hương áo trắng trinh nguyên!
Nghĩa nặng ân sâu ghi khắc một lời nguyền
Tình Thiên duyên ngấm vào trong máu thịt
Giúp đời con mỗi ngày thêm khắng khít
Với Giêsu tình thương mến dạt dào
Lắng nghe tiếng vọng từ trời cao
50 năm nguồn ân thánh dâng trào
Ngài bao bọc, chở che…
Nay con trở về thăm Đất Mẹ
Như sông suối về nguồn
Như cây về với cội
Thời gian cứ dần trôi
Bên lở bên bồi
Đêm ngày đắp đổi
Con chẳng ngại xa xôi
Mong đời con tựa nắng ban mai
Của nhương tấm lòng bao dung từ ái
Nơi Đất Mẹ hiền hòa con ghi khắc trong tâm.

Têrêsa Nguyễn Thị Như Hà

 

Comments are closed.

phone-icon