Suy niệm với Mẹ, ngày 28.04

0

Thứ Ba, ngày 28.04.2015

Th. Phêrô Chanel, lmtđ

Ga 10,22-30

“Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát”  (Ga 10,22)

Như Mẹ: Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người trong một gia đình không phải quyền quý và giàu có, mà là trong một gia đình bình thường và nghèo khổ. Người chấp nhận đi vào con đường đau khổ và cái chết. Đó là một thử thách: chúng ta có dám bước đi như Đức Giêsu đã sống và đã làm, để cũng được cùng Người hưởng vinh quang phục sinh?

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa nhắc nhở chúng con rằng: khi gặp gian nan hay khốn khổ, hãy vững tin vào Chúa, Chúa luôn ban đủ sức mạnh và đồng hành với chúng con mọi lúc và mọi nơi.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã đi theo Chúa trung kiên đến cùng. Xin Mẹ thương nâng đỡ chúng con, đừng để một ai trong những người Chúa đã cứu chuộc phải sống ngoài tình thương của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.

phone-icon