Thả lưới

0

Đám đông đến sát bên Người,
Để mong nghe được những lời dạy khuyên.
Và kìa có hai chiếc thuyền,
Giê-su đi tới xin phiền quá giang.
Xa xa một chút, thuyền nan!
Cho lời Thiên Chúa rõ ràng được gieo.
Giảng xong Thầy bảo xuôi chèo,
Ra sâu hơn nữa cá theo lưới đầy.
Si-mon nhanh miệng thưa ngay:
Đêm trường thức suốt giờ này lưới không!
Thôi thì Thầy bảo con vâng,
Ngay trong chốc lát cái không hóa nhiều.
Si-mon phách lạc hồn xiêu,
Rồi ông sụp xuống trăm chiều suy tôn:
Lạy Thầy xin tránh xa con,
Thân này tội lỗi dám còn ngước lên.
Giê-su xích lại ngay bên,
Simon đừng sợ, hãy nên can trường.
Từ nay khắp cõi muôn phương,
Tin mừng gieo rắc yêu thương đong đầy.
Tông đồ ai nấy ngất ngây,
Cùng vui theo Chúa từ nay lưới người.

Maria Nguyễn Thị Cầm (HVDK)

 

Comments are closed.

phone-icon