Tình con

0

Chúa là tấm bánh trường sinh,
Con ơi hãy nhận với tình thảo ngoan.
Khi con mến Chúa vẹn toàn,
Nước Trời vinh phúc hoàn toàn trong tay.
Chúa dạy con sống thẳng ngay,
Công bằng, bác ái, tỏ bày yêu thương.
Trung thành bổn phận tầm thường,
Sẽ thành hy lễ phi thường dâng Cha.
Muôn lòng chung tiếng ngợi ca,
Lời kinh sốt sắng vang xa ngàn trùng.
Ngợi khen lòng Chúa bao dung,
Xót thương, tha thứ, khoan dung, nhân từ.
Con xin sống trọn đời tu,
Đẹp ơn “thánh hiến” chuyên chu mọi bề.

M. Yến Nhi (Tiền tập)

Comments are closed.

phone-icon