Suy niệm với Mẹ, ngày 02.5

0

 Thứ Bảy, ngày 02.05.2015

Thánh Athananisio

Ga 14,7-14

“Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình” (Ga 14,10).

Như Mẹ: Chúa Cha luôn ở trong Chúa Con, Chúa Con luôn làm theo những gì Chúa Cha muốn, hay nói cách khác Chúa Cha làm việc trong Chúa Con. Điều này cho thấy Chúa Con luôn vâng phục Chúa Cha. Chúa Con luôn ý thức được vai trò Cứu Độ của mình và làm tất cả mọi việc trong Chúa Cha và vì Chúa Cha.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con thành ngôi đền thờ xứng đáng của Chúa. Xin Chúa luôn ở lại trong tâm hồn con, để con biết làm những gì mà Chúa muốn, và khi con làm việc gì thì xin Chúa làm trong con. Nhờ thế, mọi việc con làm đều đẹp lòng Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Mẹ giúp con luôn biết vâng phục thánh ý của Chúa như Mẹ xưa kia.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.