Suy niệm với Mẹ, ngày 05.5

0

 Thứ Ba, ngày 05.05.2015

Tuần 5 PS

Ga 14,27-31a

“Thầy để lại bình anh cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27).

Như Mẹ: Bình an là một thứ cần thiết cho con người. Ai cũng mong bình an. Nhưng ai ban bình an đích thực cho chúng ta? Thế gian chăng? Bình an của thế gian thì chóng qua. Chỉ Chúa Giêsu mới có thể ban bình an đích thực cho chúng ta, bởi vì Chúa là Vua bình an.

Với Mẹ: Con người ngày nay luôn sống trong sự lo lắng. Làm sao có bình an được, khi con người cứ mang thù hận, tham lam, bất công và giả dối? Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới ban bình an đích thực. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con, để chúng con được bình an.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Mẹ Giáo Hội, xin Mẹ khẩn xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên người Kitô hữu chúng con, để chúng con được bình an gắn bó với Giáo Hội, can đảm ra đi làm chứng cho Chúa Kitô trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.