Suy niệm với Mẹ, ngày 12.05

0

Thứ Ba, ngày 12.05.2015

Th. Nêrêô và Achilêô, tđ

Ga 16,5-11

“Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi,
Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Ga 16,7).

Như Mẹ: Khi một người thân sắp ra đi, những người ở lại sẽ hoang mang. Chúa Giêsu sắp về cùng Chúa Cha, nên các môn đệ lo lắng, nhưng Chúa Giêsu hứa rằng Người có ra đi thì Đấng Bảo Trợ sẽ đến với các môn đệ.

Với Mẹ: Sống trên đời này, người ta cứ cậy dựa vào những sự chóng qua, nên hay bị chao đảo. Xin Chúa cho chúng con biết sống theo sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần là Đấng mà Chúa đã hứa ban cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, Mẹ luôn được Chúa Thánh Thần bao phủ, xin Mẹ khẩn cầu cùng Chúa Thánh Thần bao phủ lấy chúng con như Mẹ xưa kia, để chúng con luôn sống trong sự hướng dẫn của Ngài.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.