Suy niệm với Mẹ, ngày 17.5

0

Ngày 17.05.2015

Chúa Nhật 7 PS – Năm B

CHÚA THĂNG THIÊN

Mc 16,15-20

“Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ;
còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16,16).

Như Mẹ: Phép rửa là bí tích làm cho chúng ta trở thành con cái Chúa trong Giáo Hội. Phép rửa cần thiết cho ơn cứu độ của chúng ta. Rất nhiều người quanh chúng ta chưa được đón nhận phép rửa. Chúa Giêsu để lại một mệnh lệnh cho các môn để là đi khắp nơi làm phép rửa cho muôn dân.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người được diễm phúc biết Chúa nhưng lại sống thờ ơ với Chúa. Xin cho mỗi người tín hữu chúng con biết ý thức về sứ vụ truyền giáo, và xin cho chúng con sống bí tích rửa tội một cách cụ thể trong niềm vui của cuộc sống hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng kính chuộng, xin Mẹ giúp chúng con sống đạo làm con Chúa với một lòng biết ơn sâu xa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.