Suy niệm với Mẹ, ngày 20.5

0

Thứ Tư, ngày 20.05.2015

Th. Bênađinô Siêna, lm

 Ga 17,11b-19

“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con,  để họ nên một như chúng ta” (Ga 17,11).

Như Mẹ: Ngày nay, những người tin vào Chúa Kitô đang còn chia rẽ. Hiệp nhất là điều mà chính Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha ban cho các môn đệ. Mỗi người chúng ta được mời gọi sống trong sự hiệp nhất của Giáo Hội, và đồng thời cũng hãy cầu nguyện cho các Kitô hữu được ơn hiệp nhất trong cùng một Giáo Hội.

Với Mẹ: Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu là một gương mù rất lớn. Xin cho những người tín hữu biết kiến tạo sự hiệp nhất, để đi đến việc tuyên xưng một Chúa, cùng chịu một Phép Rửa và cùng ở trong một Giáo Hội.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ có lòng khoan nhân, xin Mẹ liên kết chúng con nên một trong Chúa Kitô, như Mẹ đã làm xưa kia trong cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.