Suy niệm với Mẹ , ngày 30.5

0

Thứ Bảy, ngày 30.05.2015

Tuần 8 TN

 Mc 11,27-33

Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục
hỏi Chúa Giêsu: “Ông lấy quyền nào mà
làm các điều ấy, hay ai đã cho ông
quyền làm các điều ấy” (Mc 11,28).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nên Người có quyền trên mọi sự. Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục thấy Chúa Giêsu làm những việc ngoài khả năng của con người, nên họ bất ngờ và hỏi Chúa Giêsu: “ông lấy quyền năng nào mà làm các việc ấy”. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nên đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể.

Với Mẹ: Con người ngày nay thường tỏ ra thờ ơ với Chúa, mà nghiêng về những thế lực mờ ám. Xin cho chúng con tin Chúa là Đấng Toàn Năng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu, Mẹ luôn cậy dựa vào Chúa, Mẹ luôn xưng mình là nữ tỳ của Chúa. Xin giúp chúng con biết sống khiêm nhường trước Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.